Μικρή αναδρομή στην ιστορία της Ελληνικής Κοινότηος Φραγκφούρτης

Οι Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων, ήταν ένας μεταναστεθτικός λαός προς διάφορες χώρες της γης.

Μετά από την μαζική μετανάστευση για Αμερική και προς Αυστραλία ακολούθησε η μετανάστευση και για την Ευρώπη, μεταξύ των άλλων χωρών και στη Γερμανία.

Η Γερμανία, έχοντας ανάγκη ανοικοδόμηση, μετά τον παγκόσμιο πόλεμο προδέλκυσε και απορρόφησε πάρα πολλές χιλιάδες Ελλήνων από την περίοδο του 1950. Έτσι φθάσαν και στην Φραγκφούρτη, τον ομφαλό τησ Γερμανίας, οι πρώτοι μετανάστες, όπou συνάντησαν τους ήδη υπάρχοντας μεγαλεμπόρους.

Όλοι τους όμως, σαν μια μικρή κυψέλη Ελλήνων, αισθάνθηκαν την ανάγκη ενός φορέα που θα τους ενώνει, θα τους φέρνει πιο κοντά μεταξύ των και με τους δεσμούς της πατρίδος, γιά να διατήρησουν την ελληνική τους ταυτότητα. 

Έτσι μια μικρή ομάδα των πρωτοπόρων με διάφορα κίνητρα και διαβουλεύσεις, επέτυχαν όχι μόνο, την ίδρυση μιας κοινότητος αλλά και το κτίσιμο μιας ορθόδοξης εκκλησίας του Αποστόλου Ανδρέα σαν Έλληνες Χριστιανοί.

Όμως η βούληση και η αγάπη προς τον Ελλήνισμο δεν τους άφησε να αναπαυθούν έως εκεί. Τα ανήσυχα και δημιουργικα πνεύματα ορισμένων, προχώρησαν και προέβησαν στην αγορά ενός οικοπέδου στην Adalbertstr 23 μαζί με τον Σύλλογο των Γουνοποιών.

Εκεί με πολύ αγάπη, κόπους και πολλές ευεργετικές προσφορές των ομογενών, ανεγέρθη το σημερινό οικοδόμημα, πραγματοποιώντας με τον τρόπο αυτόν το όραμα των εμπνευστών.