ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Από τις αρχές του 2020, πραγματοποιούνται μαθήματα ελληνικών στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Κοινότητας Φρανκφούρτης/Έσσης, Adalbertstraße 23, 60486 Φρανκφούρτη (Bockenheim).

Τα μαθήματα αυτά απευθύνονται:
– σε παιδιά (προς το παρόν με προϋπάρχουσες γνώσεις ελληνικών, από 10 ετών )
– σε ενήλικες που θέλουν να μάθουν ελληνικά

Τα μαθήματα και η ύλη ακολουθούν το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα (ΚΕΠΑ). Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε κάποιο εξεταστικό κέντρο αναγνωρισμένο από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, με σκοπό να πιστοποιήσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

Οι εξετάσεις γλώσσας διεξάγονται συνήθως μία φορά το χρόνο, περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.greek-language.gr/certification.

Οι μαθητές χωρίζονται σε διαφορετικά τμήματα ανάλογα με το γλωσσικό τους επίπεδο όπου εξασκούνται στις τέσσερις δεξιότητες, που είναι η κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες υπάρχουν έξι επίπεδα γλωσσομάθειας από το Α1 (στοιχειώδης γνώση) έως το Γ2 (άριστη γνώση). Το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών διαπιστώνεται με ειδικό τεστ.

Μια κλειστή πλατφόρμα επικοινωνίας και εργασίας (ηλεκτρονική τάξη) λειτουργεί συμπληρωματικά (https://new.edmodo.com).
Οι μαθητές προσκομίζουν τα απαραίτητα βιβλία με δικά τους έξοδα.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη απόγευμα. Δε γίνονται μαθήματα κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών και κατόπιν συνεννόησης με την καθηγήτρια κα Βασιλική Ρακοπούλου Παγκάλου.

Η εγγραφή γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Κοινότητας Φρανκφούρτης/Έσσης.

Δίδακτρα μαθημάτων ελληνικής γλώσσας:

120€ ανά κύκλο μαθημάτων (12 x 10€ για κάθε διδακτική ώρα). Κάθε κύκλος μαθημάτων αποτελείται από 12 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τάξη είναι πέντε (5) και ο μέγιστος επτά (7). Οι τάξεις διαμορφώνονται ανάλογα με το γλωσσικό επίπεδο και στα παιδιά λαμβάνεται υπόψη και η ηλικία. Εάν στον επόμενο κύκλο δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός μαθητών το τμήμα διαλύεται και τα μαθήματα διακόπτονται.