προσωρινή παύση μέχρι νεωτέρας, των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η Ελληνική Κοινότητα Φραγκφούρτης/Έσσης διοργανώνει μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας όλων των επιπέδων στους χώρους της Ελληνικής Κοινότητας στην Adalbertstraße 23
60486 Frankfurt am Main (Bockenheim)

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε τμήματα των 4 – 8 ατόμων και απευθύνονται:
• σε παιδιά της σχολικής ηλικίας
• σε ενήλικες που θέλουν να μάθουν ελληνικά

Τα μαθήματα και η ύλη ακολουθούν το Κοινό Ευρωπαϊκο Πλαίσιο Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα. Οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας (Μάθετε περισσότερα: http://www.greek-language.gr/certification/ ). Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε χρόνο τον Μάιο σε εξεταστικά κέντρα που έχει αναγνωρίσει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Οι μαθητές σε συνεργασία με την διδάσκουσα θα δουλέψουν τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου που απαιτούνται στο αντίστοιχο επίπεδο των εξετάσεων (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2) . Οι μαθητές θα χωριστούν σε τμήματα ανάλογα με το επίπεδο ελληνομάθειας και σε συνδυασμό με την ηλικία τους. Προβλέπεται να υπάρχει και διαδικτυακή υποστήριξη (virtuelles Klassenzimmer – https://new.edmodo.com)

Για να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσεων θα υπάρχει εισαγωγικό τεστ ελέγχου του επιπέδου ελληνομάθειας του μαθητή.
Οι εγγραφές του πρώτου κύκλου μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.
(Προτεινόμενη) Έναρξη μαθημάτων: 15 Ιανουαρίου 2020 και κάθε Τετάρτη (1ο τμήμα 17:00-17:45, 2ο τμήμα 18:00-18:45). Στις σχολικές διακοπές δεν παραδίδονται μαθήματα ή κατόπιν συνεννόηση με την διδάσκουσα.
Οι εγγραφές γίνονται μέσω της ιστοσελίδας της Κοινότητας.

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για ένα τμήμα είναι 4 άτομα. Εάν ο αριθμός μαθητών είναι κατώτερος το τμήμα διαλύεται και παύει η εκμάθηση για τον επόμενο κύκλο.
Τα ανάλογα βιβλία (“ΚΛΙΚ στα Ελληνικά”) πρέπει να τα προσκομίσουν με δικό τους κόστος οι μαθητές. Σύνδεσμοι προτεινόμενων ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων:
https://greeklanguage.gr/product-category/klik-sta-ellinika/, https://bibliomagia.de,
Για τους επόμενους κύκλους μαθημάτων θα πραγματοποιούνται ανάλογα τμήματα βάσει εγγραφών.
Πληροφορίες: Telefon: 0176/30604923 (Βασιλική Ρακοπούλου Παγκάλου)

PREISLISTE
Gruppenunterricht Griechisch Die Mindestteilnehmerzahl eines Kurses beträgt fünf Kursteilnehmer/-innen und maximal acht Kursteilnehmer/innen. Kommt die Mindestteilnehmerzahl nicht zustande wird der Kurs in der Regel abgesagt. Gruppen werden gemäß Leistungsstand und sofern erforderlich (bei
minderjährigen Teilnehmer/in) altersentsprechend zusammengestellt.
Preise Sprachkurs Griechisch pro Quartal (12x 45 min.) :
– ab fünf Kursteilnehmer/-innen pro Teilnehmer/in EUR 9,5 pro Unterrichtseinheit (12 x 9,5€ = 114€ pro Quartal)
– bei acht Kursteilnehmer/-innen pro Teilnehmer/in EUR 6,5 pro Unterrichtseinheit (12x 6,5€ = 78€ pro Quartal)
Anpassung des Sprachkurspreises wegen Erhöhung der Kursteilnehmer erfolgt nur Quartalweise beim nächstfolgenden Quartal. Eine Anpassung innerhalb eines laufenden Quartals kann nicht erfolgen. Sind Sie zufrieden mit dem Sprachkurs ? Werben Sie für uns ! Eine Erhöhung der Teilnehmerzahl wirkt sich auf den Preis aus!

ABG in PDF