! Παύση των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.!

Aufgrund der derzeitigen Gesundheitslage hat die Griechische Gemeinde beschlossen, die Griechischkurse bis auf weiteres auszusetzen.

Λόγω των έκτακτων μέτρων ασφαλείας η Ελληνική Κοινότητα αποφάσισε να προβεί σε προσωρινή παύση μέχρι νεωτέρας, των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.

Bild von Pete Linforth von Pixabay

WordPress Ειδοποίηση Cookie από το Real Cookie Banner