διοικητικό συμβο΄υλιο

Χατζηνικολάου Στέφανος
Πρόεδρος

Αθανασιάδης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος

Σταμάτης Ιωάννης
Tαμίας

Δρ. Μπασδέκης Αθανάσιος
Γραμματέας

Αλογάρη Μαρία
Σύμβουλος

Αθανασιάδου Άννα
Σύμβουλος

Μητσιάδης Αλέξανδρος
Σύμβουλος