ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η Ελληνική Κοινότητα Φραγκφούρτης/Έσσης διοργανώνει μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας όλων των επιπέδων στους χώρους της Ελληνικής Κοινότητας στην Adalbertstraße 23
60486 Frankfurt am Main (Bockenheim)

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε τμήματα των 4 – 8 ατόμων και απευθύνονται:
• σε παιδιά της σχολικής ηλικίας
• σε ενήλικες που θέλουν να μάθουν ελληνικά

Τα μαθήματα και η ύλη ακολουθούν το Κοινό Ευρωπαϊκο Πλαίσιο Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα. Οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας (Μάθετε περισσότερα: http://www.greek-language.gr/certification/ ). Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε χρόνο τον Μάιο σε εξεταστικά κέντρα που έχει αναγνωρίσει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Οι μαθητές σε συνεργασία με την διδάσκουσα θα δουλέψουν τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου που απαιτούνται στο αντίστοιχο επίπεδο των εξετάσεων (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2) . Οι μαθητές θα χωριστούν σε τμήματα ανάλογα με το επίπεδο ελληνομάθειας και σε συνδυασμό με την ηλικία τους. Προβλέπεται να υπάρχει και διαδικτυακή υποστήριξη (virtuelles Klassenzimmer – https://new.edmodo.com)
Για να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσεων θα υπάρχει εισαγωγικό τεστ ελέγχου του επιπέδου ελληνομάθειας του μαθητή.
Τα μαθήματα προσφέρονται σε πακέτα των 12 ωρών (κύκλος 3 μήνες). Το πρώτο πακέτο μαθημάτων χορηγείται από την Ελληνική Κοινότητα και είναι δωρεάν. Το κόστος των επόμενων πακέτων θα ανέρχεται σε 25 € το μήνα ανά μαθητή.
Οι εγγραφές του πρώτου κύκλου μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.
(Προτεινόμενη) Έναρξη μαθημάτων: 15 Ιανουαρίου 2020 και κάθε Τετάρτη (1ο τμήμα 17:00-17:45, 2ο τμήμα 18:00-18:45). Στις σχολικές διακοπές δεν παραδίδονται μαθήματα ή κατόπιν συνεννόηση με την διδάσκουσα.
Οι εγγραφές γίνονται μέσω της ιστοσελίδας της Κοινότητας.

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για ένα τμήμα είναι 4 άτομα. Εάν ο αριθμός μαθητών είναι κατώτερος το τμήμα διαλύεται και παύει η εκμάθηση για τον επόμενο κύκλο.
Τα ανάλογα βιβλία (“ΚΛΙΚ στα Ελληνικά”) πρέπει να τα προσκομίσουν με δικό τους κόστος οι μαθητές. Σύνδεσμοι προτεινόμενων ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων:
https://greeklanguage.gr/product-category/klik-sta-ellinika/, https://bibliomagia.de,
Για τους επόμενους κύκλους μαθημάτων θα πραγματοποιούνται ανάλογα τμήματα βάσει εγγραφών.
Πληροφορίες: Telefon: 0176/30604923 (Βασιλική Ρακοπούλου Παγκάλου)

WordPress Ειδοποίηση Cookie από το Real Cookie Banner